Yabancıların (Suriye, Ürdün, lrak, lran, Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Türkmenistan) sınırdışı, mirasçılık, oturum vs hukuksal işlemleri.