Bildiğiniz gibi Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Tazminatlarına konu olan zararların hesaplanabilmesi aktüerya bilimleri konusuna girmekte ve  belirli bir uzmanlık gerektirmektedir. 

Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri

 • Kusur Sorumluluğu
 • Kusursuz Sorumluluk
 • Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller
 • Tazminatın Belirlenmesi
 • Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde Tazminatın Belirlenmesi
 • Haksız Fiillerde Zamanaşımı
 • Rücu Talebinde Zamanaşımı

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

 • Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tanlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
 • Masraf Kalemleri
 • Beden Tamlığı İhlali Zararının ve Tazminatının Belirlenmesi
 • İndirim Nedenleri
 • Tazminatın Hesabı

Destekten Yoksun Kalma Zararları

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
 • Hayat Sigortaları Matematiği
 • Hayat Tabloları (Mortalite, Ölümlülük, Yaşam Tabloları)
 • Beklenen Yaşam Süresi
 • Türkiye Hayat Tabloları
 • Hayat Annüiteleri
 • Zararın Hesabı
 • İndirim Nedenleri
 • Tazminatın Hesabı

Uygulama Eğitimi

 • Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik Uygulamalar
 • Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına Yönelik Uygulamalar

Av. ÖNDER MUTLU / ÖNDER HUKUK BÜROSU